โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน [1051203001]
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่านปรับปรุงข้อมูล 13/10/2566
[2568/36517]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V18.08.05]