ติดต่อสอบถาม


คุณศรีเริญ มีพิมพ์

เบอร์โทร: 088-2686864

ช่วงเวลา: 08.00 น. - 16.30 น.

อีเมลล์: kiki.meepim@gmail.com

ที่อยู่: 335 หมู่ 1 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130