ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) Theerakarn Banhong School.
ที่อยู่ 335 หมู่ 1 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130
โทรศัพท์ 053-980510
โทรสาร 053-980510
เว็บไซต์ http://www.tkb.ac.th/

ตำแหน่งที่ตั้งของโรงเรียน